Algemene Voorwaarden

Boutique Studio Suzy Jay

Algemene Voorwaarden
Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Boutique Studio Suzy Jay. Deze algemene voorwaarden omvatten algemene voorwaarden voor het gebruik van deze site, voorwaarden met betrekking tot de diensten die Boutique Studio Suzy Jay aanbiedt op de site en in onze studio.
Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door. Uw gebruik van de site, de aankoop van producten of diensten op deze site is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. U stemt hierbij in met onze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden
Lessen zijn altijd afhankelijk van beschikbaarheid, maar we zullen altijd ons best doen om u in uw gekozen les onder te brengen. Alle betalingen voor lessen worden geaccepteerd door Boutique Studio Suzy Jay namens de leraar die de les geeft.
Alle lessen moeten vooraf worden betaald, en alle klanten gaan akkoord met ons opzegbeleid bij annulering en/of het opnieuw plannen van lessen. Dus als u bent ingeschreven voor een les maar deze mist of niet vooraf annuleert, wordt u hiervoor in rekening gebracht.
Bel 06 - 3304 3132 of stuur een WhatsApp bericht.
Bezoek het studio-adres – Nieuwe Zeeweg 70B, Noordwijk.
E-mail – info@suzyjay.nl.

Garanties
Boutique Studio Suzy Jay garandeert dat de producten en diensten met redelijke vaardigheid en zorg zullen worden geleverd.

Wettelijke rechten en restituties en annulering
Cursussen worden verkocht in blokken van een aantal weken. De klant mag sessies niet overdragen aan een andere persoon of deze door iemand anders laten gebruiken dan de klant zelf. Elke toewijzing, overdracht of verwijdering van cursussen is ter beoordeling van de eigenaa en kan alleen worden toegestaan in uitzonderlijke omstandigheden. Lesgeld wordt niet gerestitueerd.
Lesgeld kan op elk moment door Boutique Studio Suzy Jay worden verhoogd. De eigenaar zal de klanten ten minste 14 dagen van tevoren op de hoogte stellen van dergelijke verhogingen.

We hanteren een strikt annuleringsbeleid van 24 uur namens onze leraren en coaches voor privélessen. Alle geboekte sessies moeten meer dan 24 uur worden geannuleerd, persoonlijk of telefonisch. Bij annuleringen met minder dan 24 uur kennisgeving of als u niet komt opdagen voor uw afspraak, wordt u in deze gevallen het volledige afspraakbedrag in rekening gebracht.

Bij het boeken van beginnersworkshops en cursussen moet u er rekening mee houden dat we alleen een volledige terugbetaling kunnen bieden (voor annuleringen die meer dan 7 dagen voor de startdatum zijn gedaan). Voor alle andere annuleringen worden er geen restituties of overdrachten gedaan, tenzij uw plaats kan worden ingenomen vanaf een wachtlijst, in welk geval wij het bedrag zullen terugbetalen. Als een cursus of workshop wordt geannuleerd, krijgt u ofwel een geldteruggave aangeboden of de mogelijkheid om overgeplaatst te worden naar een alternatief evenement.
De rechten op annulering en restitutie en enige beperking uitgedrukt in deze algemene voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten als consument.

Prijzen
Informatie die wordt weergegeven op de site of in onze studio met betrekking tot prijzen en beschikbaarheid kan zonder kennisgeving door Boutique Studio Suzy Jay worden gewijzigd.

Kortingen
Bedrijfskortingen op aanvraag. Voor meer informatie, neem contact met ons op.
Geen korting op Community Classes (dit zijn lessen voor de helft van de prijs).

Veiligheid
Boutique Studio Suzy Jay neemt alle redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen, maar we kunnen de beveiliging van informatie die u online bekendmaakt niet garanderen. Door de Boutique Studio Suzy Jay-website (www.suzyjay.nl) te gebruiken, accepteert u de inherente beveiligingsimplicaties van online zakendoen en houdt u Boutique Studio Suzy Jay niet verantwoordelijk voor schending van de beveiliging, tenzij een dergelijke schending is veroorzaakt door nalatigheid van Boutique Studio Suzy Jay.
We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken.

Gebruik van onze site
U stemt ermee in onze site te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, uitsluitend voor wettige doeleinden en op een manier die de rechten van anderen niet schendt of beperkt, of het gebruik en plezier van de site niet belemmert. Als u niet voldoet aan deze voorwaarden, kunnen we u de toegang tot onze site ontzeggen.

Als u een reservering wilt maken, dient u de instructies voor het maken van een reservering op de site te volgen. Elke reservering is onderworpen aan uw akkoord met verdere voorwaarden met betrekking tot die reservering. Wij zullen u op de hoogte brengen van de relevante voorwaarden die u moet accepteren om uw reservering te voltooien. U kunt inhoud van onze site alleen downloaden en afdrukken voor uw privé, persoonlijke en niet-commerciële gebruik. We garanderen niet dat enig materiaal dat beschikbaar is voor downloaden vrij is van infecties, virussen, trojaanse paarden en/of andere verontreinigende codes. U stemt ermee in de aanvraag- en boekingsformulieren op onze site te gebruiken voor alleen legitieme aanvragen en/of boekingen voor uzelf of voor andere personen voor wie u gemachtigd bent op te treden.

U zult de site niet gebruiken om per e-card, e-mail, post of op andere wijze materiaal te verzenden dat onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, inbreuk maakt op de privacy, vulgair, obsceen of godslasterlijk is.
U stemt ermee in onze inhoud niet te reproduceren, distribueren, wijzigen of opnieuw te plaatsen op een andere site, onze site in te kaderen of te spiegelen of naar onze site te linken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
U verleent ons een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde licentie om elk materiaal dat u ons e-mailt, post of indient, te gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot publiceren, exploiteren en wijzigen). Voor alle duidelijkheid zijn wij vrij om alle ideeën, concepten, knowhow, inhoud, tekst of afbeeldingen die zijn opgenomen in uw communicatie met ons, voor welk doel dan ook, te gebruiken, voor zover toegestaan door de wet. We proberen onze site regelmatig bij te werken, dus we moeten mogelijk de toegang, service of functionaliteit van tijd tot tijd opschorten zonder kennisgeving. Indien nodig moeten we onze site mogelijk voor onbepaalde tijd sluiten. We zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor enige periode niet beschikbaar is. Omdat informatie of gegevens die naar of van onze site worden verzonden via openbare telecommunicatienetwerken gaan, kunnen we niet beloven dat de werking van onze site veilig, vertrouwelijk, ononderbroken of foutloos zal zijn. U stemt ermee in niets te doen dat de juiste werking van de site kan verstoren, inclusief maar niet beperkt tot knoeien met, of hacken van, de site of de servers waarop deze zich bevindt.

Onze site heeft mogelijk enkele secties die alleen toegankelijk zijn met een gebruikersidentificatiecode en/of wachtwoord. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot die secties of tot de hele site beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd. Als u dat wenst, of als u daartoe wordt voorzien, moet u vertrouwelijke informatie behandelen en deze alleen zelf gebruiken. We kunnen uw toegang of een wachtwoord, dat u heeft gekozen of door ons is toegewezen, op elk moment naar eigen goeddunken uitschakelen of opschorten. Onze afgifte van wachtwoorden is geen belofte van voortgezet gebruik of toegang tot de site of enige gegevens die u erop kunt opslaan. De informatie op deze website is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als volledig of als vervanging voor professioneel medisch advies. De informatie mag niet worden vertrouwd of behandeld als vervanging voor specifiek medisch of gezondheidsadvies. Boutique Studio Suzy Jay aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies dat kan voortvloeien uit het raadplegen of vertrouwen op informatie op deze website. Delen van de website linken naar externe internetpagina's, en andere externe internetpagina's kunnen linken naar deze website. Boutique Studio Suzy Jay is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe internetpagina’s.

Aankoop van goederen op de Boutique Studio Suzy Jay-website
Beschikbaarheid en levering
Uw bestelling voor producten wordt uitgevoerd tegen de datum die wordt vermeld in het bevestigingsbericht of, als er geen leveringsdatum is gespecificeerd, dan binnen 30 dagen na de datum van het bevestigingsbericht, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn.
Wij verzenden alle producten via normale levering van PostNL of DHL.

Risico en eigendom
De producten zijn voor uw risico vanaf het moment van levering.
Het eigendom van de producten gaat pas over op u wanneer wij volledige betaling hebben ontvangen van alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de producten, inclusief leveringskosten.

Prijs en betaling
De prijs van producten of diensten wordt bepaald zoals vermeld op onze site, behalve in geval van duidelijke fout. We behouden ons het recht voor om de prijzen te variëren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, maar wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor wij u al een bevestigingsbericht hebben gestuurd. Deze prijzen zijn inclusief btw maar exclusief bezorgkosten (indien van toepassing), die worden toegevoegd aan het totale verschuldigde bedrag in het afrekeningsstadium van uw bestelling.
Betaling voor alle producten en diensten moet worden gedaan met een creditcard of betaalkaart via Ideal. U moet actuele, volledige en nauwkeurige betalingsinformatie verstrekken.
Wij (of Ideal, namens ons) zullen uw creditcard of betaalkaart pas belasten wanneer wij uw bestelling voor producten verzenden.Ongewenste goederen - Bedenktijd
Alle contracten tussen Boutqiue Studio Suzy Jay en de consument vallen onder de Distance Selling Regulations. Deze regels zijn bedoeld ter bescherming van consumenten die goederen kopen via internet en andere transacties op afstand.
Binnen deze regels heeft de consument het recht op een 'bedenktijd' van 7 werkdagen die begint op de dag na de dag van levering van de goederen. De bedenktijd is bedoeld om consumenten de mogelijkheid te geven van gedachten te veranderen nadat ze de goederen hebben ontvangen en gezien. Let op, de bedenktijd is niet van toepassing in gevallen waarin de goederen zijn gebruikt of niet in nieuwe staat verkeren (dat wil zeggen, niet precies in dezelfde staat als toen ze werden ontvangen).
Als u van gedachten verandert over een aankoop die u hebt gedaan binnen de bedenktijd, heeft u het recht om ongebruikte goederen aan Boutique Studio Suzy Jay te retourneren voor een volledige terugbetaling van de betaalde bedragen.
Om het contract te annuleren, stuurt u een e-mail naar Boutique Studio Suzy Jay: info@suzyjay.nl.
Zodra u de goederen hebt geretourneerd en deze zijn geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat ze in nieuwe staat verkeren, zullen wij uw geld binnen 30 dagen terugbetalen. Bij het retourneren van goederen moet u ervoor zorgen dat ze goed zijn verpakt en zich in dezelfde staat bevinden als toen u ze ontving.

Zodra u de goederen heeft teruggestuurd en deze zijn geïnspecteerd om ervoor te zorgen dat ze in nieuwe staat verkeren, zullen we uw geld binnen maximaal 30 dagen terugbetalen. Zorg ervoor dat de goederen goed zijn verpakt en zich in dezelfde staat bevinden als toen u ze ontving.

In alle gevallen is de klant verantwoordelijk voor de kosten van het retourneren van de goederen naar Boutique Studio Suzy Jay en voor het veilig bewaren van de goederen tijdens het transport terug naar Boutique Studio Suzy Jay. Daarom wordt u ten zeerste aangeraden bij het retourneren van goederen een verzekerd koeriersbedrijf te gebruiken dat een handtekening vereist bij aflevering, aangezien Boutique Studio Suzy Jay niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor schade aan goederen tijdens het transport terug naar ons, of voor pakketten die tijdens het transport verloren gaan.

Retourneren
Als u binnen 7 werkdagen en binnen 30 dagen na de leveringsdatum niet helemaal tevreden bent met uw aankoop, kunt u deze retourneren voor omruiling of terugbetaling. Dit geldt niet voor verzendkosten. Stuur een e-mail naar info@suzyjay.nl, waarin u het product vermeldt dat u wilt retourneren, de datum waarop u het heeft gekocht en, indien u wilt ruilen, uw voorkeursvervangingsproduct. We kunnen u adviseren over een geschikte vervanging, indien gewenst. Zodra we al uw gegevens in ons systeem hebben, ontvangt u een retournummer. Dit helpt ons om uw retourzending sneller af te handelen, omdat we weten wat het is en wie het heeft verzonden, wanneer het bij onze vestiging aankomt.
Markeer de buitenkant van uw verpakking met het retournummer, maar SCHRIJF NIET op het eigenlijke product zelf. Verpak de producten goed, want we kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik. Zodra we uw goederen hebben, sturen we u ofwel de vervanging op of betalen we uw kaart terug.
Als de goederen die u retourneert zijn geopend en gebruikt, zullen we een gedeeltelijke terugbetaling doen. Als de goederen verzegeld en ongebruikt zijn, zullen we volledig terugbetalen.
Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.
Uw rechten om goederen te retourneren zijn beschermd onder de EU-richtlijn inzake verkoop op afstand.

Defecte goederen
Als u goederen aan ons retourneert omdat ze defect zijn, zullen we deze testen. Als ze defect blijken te zijn, betalen we u volledig terug. Als u schijven naar ons retourneert, testen we drie schijven uit de verpakking, in drie verschillende drives. Als we constateren dat ze geen gebreken vertonen, zullen we u een gedeeltelijke terugbetaling doen. Dit bedrag weerspiegelt hoeveel we de geopende verpakking schijven kunnen verkopen. Als u dat wilt, kunnen we de media naar u terugsturen, maar u moet betalen voor de kosten van de levering.

Retourneren Beschrijving van Goederen, Garantie en Aansprakelijkheid
Boutique Studio Suzy Jay garandeert dat elk product dat door ons wordt verkocht, op het moment van levering zal voldoen aan de laatste specificatie van de goederen die zijn vermeld op producttitel op de website. Vanwege de technische aard van de producten die we verkopen, kunnen specificaties snel veranderen en zijn ze altijd onderhevig aan verandering zonder kennisgeving van de fabrikant. Dit geldt vooral voor, maar is niet beperkt tot, Lead-In Info bij optische mediaproducten. Tekst of afbeeldingen anders dan de producttitel zijn slechts ter illustratie.
Hoewel er alles aan wordt gedaan om ervoor te zorgen dat deze informatie en alle andere productinformatie en specificaties up-to-date en correct zijn, is het vaak niet praktisch of mogelijk om correcte specificaties en de meest recente afbeeldingen te publiceren. Voor de nieuwste productspecificaties moet u contact opnemen met de relevante fabrikant.
Met uitzondering van het geval waarin de klant handelt als consument (zoals gedefinieerd in de Unfair Contract Terms Act 1977, sectie 12), worden alle andere garanties, voorwaarden of termen met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid of voorwaarden van de goederen, hetzij impliciet door wet, gewoonterecht of anderszins, uitgesloten en de klant verklaart dat de klant tevreden is met de geschiktheid van de goederen voor het doel van de klant.

Aansprakelijkheid
In het geval dat u enig recht, claim of actie heeft tegen een andere gebruiker als gevolg van het gebruik van de website van Boutique Studio Suzy Jay, stemt u ermee in dergelijke rechten, claims of acties onafhankelijk en zonder verhaal op ons na te streven, en u vrijwaart Boutique Studio Suzy Jay (en onze directeuren, agenten en werknemers) van alle claims, aansprakelijkheid, schade, verliezen, kosten en uitgaven, inclusief juridische kosten, bekend en onbekend, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met dergelijke rechten, claims of acties.

Algemeen
Boutique Studio Suzy Jay kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Door de site te bekijken, accepteert u dat u gebonden bent aan de huidige algemene voorwaarden. U moet deze bij elk bezoek aan de site controleren. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en komen in de plaats van alle eerdere overeenkomsten, afspraken en vertegenwoordigingen met betrekking tot het onderwerp.
Deze algemene voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd volgens het Engelse recht, en u stemt in met de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

Vragen of klachten
Als u vragen of klachten heeft, stuur dan een e-mail naar info@suzyjay.nl.

Belangrijke aansprakelijkheidsverklaring
De beschikbare informatie op of via deze site en de diensten die worden geleverd via of in verband met deze site of bij Boutique Studio Suzy Jay vormen geen medisch advies, en het is uw verantwoordelijkheid om, door het verkrijgen van passend medisch advies, vast te stellen dat u fit en gezond bent en dat dergelijke inhoud en diensten geschikt voor u zijn. Het is niet onze verantwoordelijkheid om dit te doen. Voordat u aan een oefenregime begint, moet u uw arts raadplegen.
Het is ook van vitaal belang dat u ons voorziet van correcte informatie over uzelf. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste informatie die door u aan ons is verstrekt. We proberen ervoor te zorgen dat alle informatie op deze website (en verstrekt door ons aan u als onderdeel van enige dienst of producten) correct is, maar, behoudens de paragraaf hieronder, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige fout of weglating en sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enige actie die u (uw wettelijke vertegenwoordigers, erfgenamen) kunt ondernemen of elk verlies of letsel dat u kunt lijden (direct of indirect, inclusief verlies van loon, winst, gelegenheid of tijd, pijn en lijden, enig indirect, gevolg- of bijzonder verlies, hoe dan ook ontstaan) als gevolg van het vertrouwen op enige informatie op deze website of verstrekt via enige dienst die door ons aan u wordt geleverd.
U, uw wettelijke vertegenwoordigers en uw erfgenamen doen afstand van, ontslaan en doen afstand van en zullen Boutique Studio Suzy Jay en haar instructeurs niet aanklagen voor enig letsel of overlijden veroorzaakt door hun nalatigheid of andere handelingen.